GMINA DOBRZEŃ WIELKI - TU ŻYJE SIĘ DOBRZE!

Redakcja

Współczesne społeczeństwa coraz większą uwagę przykładają do organizacji wolnego czasu. Coraz częściej stajemy się bardziej otwarci na wspólne spędzanie wolnych chwil z rodziną, grupą rówieśniczą lub znajomymi. Nierzadko są to różnego rodzaju zajęcia rekreacyjne, czyli wypoczynek czynny, rozrywka i rozwijanie własnych zainteresowań. Zaczynamy doceniać walory turystyczne otaczającego nas krajobrazu, poszukując coraz to ciekawszych form zagospodarowania wolnego czasu.
Gmina Dobrzeń Wielki zapewnia swoim mieszkańcom oraz turystom odwiedzającym nasze tereny bardzo dobre warunki do wypoczynku. Wspiera inicjatywy sprzyjające rozwojowi turystyki w gminie oraz wpływające na poprawę warunków życia jej mieszkańców. Na terenie gminy znajduje się fragment obszaru chronionego krajobrazu, czyli Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Malownicze tereny leśne, jeziora, stawy, tereny zielone stwarzają doskonałe warunki do czynnego wypoczynku i rekreacji.
Od 1 października 2007 roku sfera rekreacji znalazła się w obszarze kompetencji Działu Rekreacji i Turystyki przy Gminnym Ośrodku Kultury i w dniu dzisiejszym skupia następujące kluby:
Klub Dobrzeńskich Wodniaków
Klub Turystyki Pieszej
Klub Nordic Walking
Sekcję Rowerową
Bowling Klub
Młodzieżowy Klub Nauka i Wypoczynek
Klub Szczęśliwa Rodzina
Klub Ludzi Kreatywnych
Klub Krótkofalowców
Klub Zdrowa Rodzina
Klub Seniora

KLUB DOBRZEŃSKICH WODNIAKÓW

Akweny wodne i wyjątkowo korzystne położenie naszej gminy nad brzegami rzek Odry i Małej Panwi, w sposób naturalny zachęcają do obcowania i korzystania z różnych form wypoczynku nad wodą. Głównym motywem utworzenia klubu jest popularyzacja tej formy rekreacji posiadającej niezaprzeczalne walory zdrowotne, poznawcze a także uczącej odpowiedzialności za siebie i innych oraz wyrabiającej szacunek do przyrody.
Klub Dobrzeńskich Wodniaków, liczący 72 członków, podejmuje wszelkie przedsięwzięcia polegające na stałej i okazjonalnej formie działalności w postaci sportu, turystyki i rekreacji nad wodą. Ma umożliwiać rozwijanie zainteresowań i zdobycie odpowiedniej wiedzy i umiejętności. Klub także szkoli, instruuje i pomaga w uzyskaniu kwalifikacji żeglarskich. Kajaki są dostępne dla wszystkich chętnych mieszkańców, którzy chcą się zmierzyć z tą ciekawą dyscypliną sportu. Kajakarstwo jest też ciekawym urozmaiceniem lekcji wychowania fizycznego dla naszych uczniów. Klub został założony 21.02.2009r. Posiada bazę w Dobrzeniu i Borkach wyposażoną w sprzęt kajakowy i hangar przy akwenie "Balaton". W latach 2012-2013 Klub zorganizował 16 spływów kajakowych, pontonowych i rejsów pod żaglami.
W listopadzie 2010r. spośród członków Klubu Dobrzeńskich Wodniaków wyłoniła się grupa morsów, która dla utrzymania dobrej kondycji zdrowotnej rozkoszuje się zimową kąpielą. Morsy reprezentują gminę Dobrzeń Wielki w corocznym Międzynarodowym Zlocie Morsów w Mielnie.

KLUB TURYSTYKI PIESZEJ

Propozycje pieszych wędrówek, założonego w grudniu 2009 roku Klubu, cieszą się wielką popularnością wśród mieszkańców naszej gminy. Przewodnicy i przodownicy turystyczni zapraszają w ciekawe miejsca naszego kraju jak i poza jego granice. Współorganizują letni i zimowy wypoczynek dla młodzieży szkolnej. Urządzają spotkania z podróżnikami, turystami i dzielą się swoimi przeżyciami z wędrówek po całym świecie.
Głównymi założeniami działalności Klubu jest:
rozwijanie zainteresowania do turystyki pieszej i czynnego wypoczynku,
podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej społeczeństwa lokalnego,
umiejętności poszanowania i korzystania z piękna przyrody,
wzmacnianie więzi międzyludzkich oraz kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania.

W latach 2012 i 2013 zorganizowano spotkania z alpinistką oraz piesze wycieczki w góry do następujących miejscowości: Pokrzywna, Michałowice, Ochotnica, Magura Małastowska.

NORDIC WALKING

Gmina Dobrzeń Wielki słynie również z prężnie działającej grupy NORDIC WALKING, która od 02.04.2008r. roku rozpoczęła regularne marsze z kijami, stanowiące nową propozycję rekreacji dla mieszkańców całej gminy. Zajęcia prowadzone są przez licencjonowanego instruktora Nordic Walking i odbywają się dwa razy w tygodniu.
Dzięki regularnym ćwiczeniom z kijkami mieszkańcy dbają o swoje zdrowie, dobre samopoczucie i zgrabną sylwetkę.

SEKCJA ROWEROWA

Sekcja Turystyki Rowerowej w gminie Dobrzeń Wielki została utworzona 23.03.2005r. przez grupę zapaleńców, miłośników tej formy rekreacji i wypoczynku. Pomysł utworzenia Sekcji okazał się strzałem w dziesiątkę, ponieważ grono jej członków stale się powiększa. Kolorowy peleton dobrzeńskich kolarzy rozpoznawany jest także poza granicami gminy, gdzie zawsze jest miło i serdecznie witany. Propozycje rajdów i listy zaproszeń wypełniają kalendarz wielu sezonów rowerowych wycieczek w ciekawe, mało znane miejsca, a interesująca forma działalności Sekcji przyciąga nowych zwolenników turystyki i rekreacji. W chwili obecnej sekcja liczy 130 członków. Przeciętna liczba rowerzystów uczestniczących w rajdzie lub wycieczce to 34 osoby. Przeciętna długość trasy rowerowej jaką pokonują wynosi 36 km. W 2012 i 2013 roku Sekcja brała udział w 29 rajdach rowerowych.

BOWLING KLUB

Pierwszy bowlingowy turniej zorganizowany przez Dział Rekreacji odbył się 24.11.2007r. w kręgielni "Stara Szwalnia" w Dobrzeniu Wielkim p.n. "Andrzejkowy Turniej w Bowlingu". Był pierwszym z cyklu turniejów, mających wyłonić skład drużyny reprezentującej gminę w bowlingowch zawodach międzygminnych i wojewódzkich. Obecnie Klub odnosi znaczące sukcesy na torach bowlingowych naszego województwa. Zauważalny wzrost poziomu sportowego zawodników reprezentujących GOK jest niewątpliwie następstwem zajęć treningowych w kręgielniach Bowling Club w Chróścicach i Starej Szwalni w Dobrzeniu Wielkim, a od zeszłego roku w Opolu w "Szarej Willi". Klub liczy 10 członków.
W rozgrywkach Opolskiej Ligi Bowlingowej w sezonie jesień 2011 - wiosna 2012 wystąpiły dwie drużyny reprezentujące GOK w Dobrzeniu Wielkim. Drużyny te w dziesięciu sesjach rozegrały łącznie 80 spotkań ligowych, każda po cztery spotkania w sesji. W całym cyklu rozgrywek, który trwał od listopada 2011r. do końca kwietnia 2012r. znakomicie spisał się team GOK Dobrzeń 1, który do ostatniego meczu walczył o mistrzostwo ligi zajmując ostatecznie drugie miejsce w klasyfikacji końcowej.

MŁODZIEŻOWY KLUB "NAUKA I WYPOCZYNEK"

Klub powstał w październiku 2007 roku z inicjatywy dziewcząt i chłopców, którzy przed laty działali w gminnym i powiatowym Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej (BJDM). Większość z nich w dalszym ciągu kształci się i znajduje czas, aby spotkać się, obmyślając plany zrobienia czegoś dobrego dla siebie i mieszkańców swojej gminy. Teraz zebrali się ponownie, z chęcią tworzenia i rozwijania tego, co wcześniej doskonale im wychodziło: festynów, przedstawień teatralnych, spotkań integracyjnych.
Do tej pory udało im się zrealizować następujące projekty:
Sommerferien mit DFK 3,
You Can Tanzen - Potrafisz Tańczyć,
"Wakacje na wesoło",
warsztaty fotograficzno-malarskie oraz nauka pisania projektów,
"Spotkanie Pokoleń",
"Polska i Niemcy na Święta…".

Spotkania Klubu odbywają się w każdy piątek o godz. 20:30 w hali widowiskowo-sportowej w Dobrzeniu Wielkim. Spośród członków klubu utworzono dwie drużyny siatkarskie biorące udział w rozgrywkach gminnej ligi piłki siatkowej.

KLUB SZCZĘŚLIWA RODZINA

Klub istnieje od lipca 2011r. Powołano go z myślą o młodych rodzicach i o ich dziecku przed i po jego narodzinach. Klub ma służyć pomocą i radą, poprzez spotkania z lekarzami, położnymi, pedagogami, psychologami. Ma być miejscem, gdzie rodzice spotykają się i wymieniają swoimi doświadczeniami, wątpliwościami i troskami, ale także radością i szczęściem.
KLUB LUDZI KREATYWNYCH
20.04.2010r. Dział Rekreacji zaproponował mieszkańcom gminy Dobrzeń Wielki możliwość sprawdzenia swoich możliwości i umiejętność bycia oryginalnym. Klub Ludzi Kreatywnych skupia osoby gotowe do tworzenia nowych pomysłów i wynajdowania oryginalnych rozwiązań. Uczy myślenia w nowatorski sposób i udowadnia, że każdy może być kreatywny.
Od 2010 roku w trakcie spotkań, które odbywają się raz w tygodniu, przeprowadzono zajęcia decoupage, patchwork, rzeźba w glinie, filcowanie, rysunek, makijaż. Członkowie Klubu uczestniczyli w wielu spotkaniach z ciekawymi ludźmi i ich pasjami.

KLUB ZDROWA RODZINA
Klub założono 07.03.2007r. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim. W spotkaniach uczestniczą średnio 22 osoby w wieku 18-60 lat zamieszkałych na terenie naszej gminy. Celem zajęć jest m.in. uświadomienie i zapobieganie chorobom cywilizacyjnym i ich skutkom, takim jak: stres, bóle mięśni i kręgosłupa, choroby wieńcowe i układu krążenia, słaba wydolność psychomotoryczna. Tematyka zajęć obejmuje: ćwiczenia statyczne, ćwiczenia dynamiczne, ćwiczenia rozciągające z elementami pilates, ćwiczenia z piłkami i laskami gimnastycznymi, ćwiczenia na ławeczkach, ćwiczenia z obciążeniami, ćwiczenia kondycyjne (fitness), ćwiczenia w parach, elementy zajęć relaksacyjnych i oddechowych, gry i zabawy, podstawy tańca towarzyskiego.

KLUB SENIORA
Gmina Dobrzeń Wielki mając na uwadze zdrowie i dobre samopoczucie wszystkich mieszkańców, nie tylko tych młodych, stworzyła też szansę efektywnego spędzania wolnego czasu przez ludzi starszych, dla których wiek nie jest przeszkodą do działania tylko nowym wyzwaniem, zakładając Klub zrzeszający emerytów i rencistów.
Pierwsze spotkanie odbyło się 20.02.2008r. i od tego czasu seniorzy spotykają się średnio raz w miesiącu na warsztatach, wycieczkach, prelekcjach i zabawach przygotowanych przez GOK. Dział Rekreacji powołując do życia Klub Seniora stawiał sobie za główny cel aktywizację społeczną i fizyczną starszych mieszkańców naszej gminy, chcąc wyjść z nowymi propozycjami form kulturalnych i rekreacyjnych, z których nasi seniorzy mogliby w pełni korzystać. Działalność Klubu ma umożliwić seniorom pogłębienie własnych zainteresowań, rozwój nowych pasji oraz przyczynić się do poprawy stanu zdrowia. Młodość ducha i mądrość życiowa tych osób wpływają na ożywienie środowiska emerytów w naszej gminie. Klub liczy około 50 członków.
Przykładami działalności Klubu w latach 2012 i 2013 są następujące inicjatywy:
"Noworoczne spotkanie",
zapoznanie z działalnością Fundacji Dom w Opolu,
"Warsztaty Twórczego Myślenia",
zwiedzanie Klasztoru - Prudnik Las,
"Tradycje i zwyczaje okresu Wielkiej Nocy",
poznawanie Opolszczyzny - Nysa,
"Nasza droga do Santiago" - spotkanie z pielgrzymami,
"Seniorzy i młodzież w działaniu"- adwentowe stroiki,
Akcja "Ogród na talerzu",
"Zagrożenia życia codziennego" - pogotowie teleopiekuńcze,
Akcja "Jemy zdrowo",
Wędrujemy, poznajemy - Wrocław z przewodnikiem,
wyjazd do Gliwickiej Operetki - "Orfeusz w Piekle",
sobotnie wyjścia do muzeum i teatru.

INNA DZIAŁALNOŚĆ

Dział Rekreacji organizuje także wystawy, kiermasze. spotkania z ciekawymi ludźmi, wernisaże i konkursy, np.: Konkurs na szopkę bożonarodzeniową, Postać z krzesłem, Bajkowy stwór z surowców wtórnych. Latem mieszkańcom gminy organizuje wypoczynek na kąpielisku "Balaton" pod nadzorem ratowników, zimą zaprasza na kuligi z dokarmianiem leśnej zwierzyny. Prowadzi również kampanię promocji zdrowia w gminie Dobrzeń Wielki.

AKCJA LATO, ZIMA
Gmina Dobrzeń Wielki przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury i GOPS organizuje zimowy i letni wypoczynek dla dzieci, które w okresie wakacji pozostają w domu. W każdym sołectwie gminy Dobrzeń Wielki prowadzone są zajęcia z dziećmi pod opieką wykwalifikowanych instruktorów. Oprócz świetlicowych zajęć plastycznych i ruchowych organizowane są także spotkania z ciekawymi ludźmi, wyjazdy, wycieczki i zabawy. W latach 2011 oraz 2012 z letnich zajęć świetlicowych skorzystało 530 dzieci.

SZLAK ŚW. JAKUBA
Do zadań Działu Rekreacji należy również opieka nad Europejskim Szlakiem Kulturowym Rady Europy wpisanym na Listę światowego dziedzictwa UNESCO - szlakiem św. Jakuba przebiegającym przez gminę Dobrzeń Wielki. Rekonstrukcja Szlaku, rozpoczęta w Europie w 1986 roku, trwa w wielu krajach do dziś. Szlak jest rozpoznawalny po muszli św. Jakuba (żółta muszla na niebieskim tle).
Pierwszy oficjalny przejazd rowerowy dobrzeńskim odcinkiem szlaku miał miejsce 07.06.2008r. Od tego czasu co roku organizowane są przejścia Jakubowym szlakiem, w których udział biorą pielgrzymi z całego kraju.
Organizowane są także prelekcje i spotkania przybliżające ideę, wrażenia i istotne informacje z Drogi do Santiago de Compostela.
Do tej pory zorganizowano następujące wędrówki Jakubowym szlakiem:
Sudecką Drogą - Krzeszów - Kamienna Góra,
Przejście Rocznicowe "Aktu Europejskiego" - Głuchołazy,
Droga Częstochowska - Dobrzeń - Olesno - Krzepice - Częstochowa,
Otwarcie Drogi w Zagłębiu i Górnym Śląsku - Sączów - Piekary,
Przejście szlakiem Bodzanowice - Krzepice.

KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH "ORLIK 2012"

W marcu 2012 roku oddano do użytku boisko przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim, zrealizowane w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012".
Kompleks obejmuje:
boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy,
boisko wielofunkcyjne,
boisko do piłki ręcznej o nawierzchni sztucznej,
boisko do piłki siatkowej o nawierzchni syntetycznej,
kort do tenisa ziemnego o nawierzchni syntetycznej,
bieżnię 4 torową 60m o nawierzchni syntetycznej,
skocznię w dal z rozbieżnią o nawierzchni mineralnej,
rzutnię do kuli z kołem rzutów o nawierzchni mineralnej,
murowaną ściankę do ćwiczeń z piłką.

W skład kompleksu wchodzi również zaplecze sanitarno-szatniowe obejmujące magazyn sprzętu gospodarczo - sportowego, szatnie, zaplecze higieniczno-sanitarne, pomieszczenie gospodarza obiektu i trenera środowiskowego. Obiekt jest odpowiednio zabezpieczony, ogrodzony i oświetlony.
W ciągu dnia z obiektu korzystają uczniowie PSP z OS, a popołudniami i w weekendy również uczniowie pozostałych szkół gminy Dobrzeń Wielki oraz wszyscy mieszkańcy gminy pod nadzorem trenera - animatora sportu.
Jak widać wszystkie działania opisane wyżej pokazują ogromne zaangażowanie władz gminy i innych instytucji kulturalnych w rozwój aktywności fizycznej, tak potrzebnej w dobie dzisiejszych czasów nam wszystkim. Gmina Dobrzeń Wielki dba jak najlepiej o to, aby jej mieszkańcy oraz goście do nas przybywający, mogli w pełni relaksować się i wypoczywać czynnie na świeżym powietrzu.
Czy można określać ją mianem GMINA DOBRZEŃ WIELKI - GMINĄ FIT", oceńcie Państwo sami.

Zdjęcia ujęte w sprawozdaniu pochodzą z zasobu Działu Rekreacji i Turystyki przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim oraz ze strony internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim.
Sporządziła: A. Pietrzyk na podstawie opracowania pana H. Starosty

Konkurs

Spośród wszystkich zgłoszeń Opolanie w głosowaniu SMS-owym wybiorą "Gminę fit", która w nagrodę dostanie czek na 15 tys. zł do wykorzystania na zakup sprzętu sportowego.

Zgłoszenia przyjmujemy od dzisiaj do 25 października 2013 do godz. 16.00. Zgłaszanie odbywa się poprzez wysłanie zdjęcia i krótkiego opisu przedsięwzięcia, projektu, wydarzenia organizowanego w latach 2012 lub 2013 na adres fit@nto.pl. Szczegóły na nto.pl

Aby oddać głos na Gminę Dobrzeń Wielki należy wysłać sms o treści fit.15 na numer 71466, koszt sms-a 1,23 z VAT

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na nto.pl Nowa Trybuna Opolska
Dodaj ogłoszenie