Umowę na jedną z takich promes – na kwotę prawie 28,3 tys. zł – 6 grudnia w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki podpisała firma MM Systemy z Kątów Opolskich, działająca w branży motoryzacyjnej.

MM Systemy zdecydowały się wykorzystać promesę na specjalistyczne szkolenie pt. „Hi - Po” – Trenowanie myślenia innowacyjnego” dla ośmiu swoich pracowników. - Cieszy nas, że skorzystamy z tej oferty – podkreślał podczas podpisania umowy prezes firmy Roland Krause. – Mamy bardzo młody zespół; średnia wieku w naszej firmie wynosi 29 lat. Inwestycje w szkolenia, rozwój i edukację tego zespołu są elementem, na który od początku wydajemy swoje środki. A że teraz pojawiła się możliwość, aby takie profesjonalne, specjalistyczne szkolenia dofinansować, to nie mogliśmy jej nie wykorzystać.

Prezes Krause zaznaczył również, że przy podjęciu decyzji o skorzystaniu z promesy ważne było dla niego także to, że ma zaufanie do obu partnerów: OCRG i Parku Naukowo-Technologicznego, który usługę dofinansowaną promesą z OCRG zrealizuje. - Po długiej już współpracy mamy w firmie przekonanie, że OCRG to jest marka. Jeśli coś robi, to jest to profesjonalne, przygotowane i przemyślane. Współpraca z profesorem Mamalą i Parkiem to też marka. Mamy już wspólne przedsięwzięcia i chętnie z nim współpracujemy – podkreślił Roland Krause.

- Firma MM systemy wskazała nam bardzo specyficznego operatora, trenera, z którym Park musiał się porozumieć i przygotować z nim to szkolenie. Operator ten był szkolony w Szwajcarii, więc jest to bardzo wysoka półka w zakresie optymalizacji procesu produkcyjnych. Czyli tego, co na bieżąco potrzebne jest firmie MM Systemy – wyjaśniał z kolei prezes Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu prof. Jarosław Mamala.

Dwie pozostałe promesy, które są już lub będą podpisane, opiewają na kwoty odpowiednio 84 tys. zł i niespełna 131 tys. zł. Jedna z firm zrealizuje z wykorzystaniem takiej promesy szkolenie dot. wdrożenia efektywnego zarządzania, nowoczesnych rozwiązań i standardów w gastronomii i hotelarstwie; druga - projekt dot. usprawnienia procesu odpylania hal. Usługi dla tych firm wykonają Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu i Izba Gospodarcza „Śląsk”.

- Z technicznego wygląda to tak, że firma wybiera instytucję otoczenia biznesu i usługę, którą ta instytucja dla niej zrealizuje. Potem przedsiębiorca składa do nas wniosek o udzielenie promesy lub dotacji. Po podpisaniu umowy na jej udzielenie firma wpłaca 30-procentowy wkład własny na konto instytucji, a my z unijnego wsparcia pokrywamy pozostałe 70 procent, przelewając te pieniądze także na konto instytucji – wyjaśnia dyrektor OCRG Roland Wrzeciono.

Wsparcie dla firm w postaci promes albo dotacji udzielane jest z pieniędzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pt. „Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP działających w obszarze inteligentnych specjalizacji na terenie województwa opolskiego”. Projekt ruszył w tym roku, potrwa do końca 2021 r. W jego puli jest 18,6 mln zł. Przedsiębiorcy mogą w jego ramach dostać wsparcie w postaci dotacji w wysokości do 50 000 zł albo promesy, która może wynieść do 150 000 zł.

OPOLSKIE INFO [30.11.2018]