Tułowice, Nysa, Skarbimierz i Prudnik - to miejscowości, w których mają ulokować się nowi inwestorzy lub obecni rozwinąć działalność. Otrzymali już oni decyzje stref ekonomicznych.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest - Park wydała dotychczas według nowego prawa ("cała Polska strefą ekonomiczną") siedem decyzji, z czego trzy dotyczą lokalizacji w województwie opolskim.

Koreańska firma DONGIL utworzy nowy zakład w istniejącym już obiekcie w gminie Tułowice. Firma produkować tam będzie wyroby z aluminium - głównie dla branży motoryzacyjnej i AGD. Koszty inwestycji przekroczyć mają 18 mln złotych.

Z kolei w Nysie firma Bioagra S.A. zwiększy zdolności produkcyjne istniejącego zakładu.

Spółka będzie produkowała bioetanol i etanol dla koncernów paliwowych, farmaceutycznych, chemicznych oraz firm z branży spożywczej i rolniczej. Wartość inwestycji sięgnąć ma 210 mln złotych. Projekt powinien się zakończyć do grudnia 2020 roku.

Trzecią firmą, która właśnie otrzymała decyzję jest Donaldson Polska, który zdecydował się na realizację nowej inwestycji w Skarbimierzu.

- Projekt polega na zwiększeniu zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu, w którym będą wytwarzane m.in. filtry powietrza przeznaczone głównie dla przemysłu motoryzacyjnego oraz do sprzętu budowlanego i rolniczego. Deklarowane koszty inwestycji przekroczyć mają 84,5 mln złotych a zatrudnienie znajdzie dodatkowo 60 pracowników. Projekt ma zostać zrealizowany do końca 2020 roku - podaje Jacek Serdeczny z Departamentu Komunikacji i Marketingu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest-Park.

Przypomnijmy, że zgodnie z nowym prawem inwestor nie musi teraz lokować się na terenach objętych strefami ekonomicznymi, żeby skorzystać z ulg. Natomiast, jak wyjaśnia Krzysztof Drynda, wiceprezes WSSE Invest-Park, firmy, żeby dostać decyzję o przyznaniu ulg, muszą spełnić kryteria ilościowe (wartość inwestycji) i jakościowe (np. dodatkowe benefity dla pracowników).

Wartość inwestycji, na podstawie której można skorzystać ze zwolnienia, zależy od miejsca, gdzie przedsiębiorca zamierza się ulokować lub rozwijać. I tak np. w Opolu duża firma musi wydać 2 mln zł, podczas gyd w Nysie czy Brzegu (które są na specjalnej liście miejscowości wymagających szczególnego wsparcia) - 200 tys. zł.

Przypomnijmy, że przepisy dotyczące ulg inwestycyjnych zmieniły się na podstawie Ustawy z dnia 10.05.2018 r. o zasadach wspierania nowych inwestycji (Dz. U. nr 1162), a weszły w życie 4 września 2018 r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. nr 1713) oraz rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (MPIT) upoważniającego poszczególne spółki zarządzające do wydawania decyzji o wsparciu.

- MPIT - jak informuje Wioleta Witczak-Smolnik, rzecznik prasowa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - dokonało podziału kraju na tzw. obszary, w ramach których poszczególne spółki zarządzające (14 stref ekonomicznych, w tym KSSE) uzyskały kompetencje do wydawania decyzji o wsparciu i wykonywania zadań wynikających z ustawy z dnia 10.05.2018 r. Spółki zarządzające zostały wyposażone w niezbędne instrumenty prawne i począwszy od dnia uprawomocnienia się ww. aktów prawnych, mogą wdrażać przyjęte regulacje.

W województwie opolskim Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. obejmuje 5 powiatów i 45 gmin. Z właściwości KSSE wyłączono tereny znajdujące się w Gminie Głuchołazy, a włączono obszar powiatu prudnickiego.

W Prudniku ulokuje się nowy inwestor KSSE, jeden z pierwszych, działających według nowych zasad - spółka DUL RADIM PL S.A. z kapitałem czeskim.

DUL RADIM PL S.A. zainwestuje ponad 145 mln zł i utworzy 200 miejsc pracy. Inwestor wybuduje nowy zakład produkcji kamienia konglomerowanego, wykorzystywanego w budownictwie. Firma wprowadzi rozwiązania technologiczne pozwalające na produkcję wyrobów o niespotykanej dotąd precyzji odwzorowania i jakości wykonania.

W nowym zakładzie zatrudnienie znajdą również osoby z wyższym wykształceniem, posiadające przygotowanie inżynierskie.

Projekt zakłada także działalność badawczo – rozwojową, w tym współpracę ze szkołami branżowymi, wsparcie dla pracowników w zakresie podnoszenia ich kompetencji, a inwestycja będzie przyjazna dla środowiska.

OPOLSKIE INFO [7.12.2018]