X Forum Gospodarcze

Materiał partnera zewnętrznego
Gościem specjalnym X Forum był słynny polski sprinter i olimpijczyk Marian Woronin.
Oferta terenów inwestycyjnych gmin Krapkowice i Gogolin, udogodnienia na jakie mogą liczyć przedsiębiorcy przy zakupie energii elektrycznej czy gazowej, co to jest mechanizm norweski i jak wyzwolić w sobie autodyscyplinę.

Między innymi te tematy poruszane były na X Forum Gospodarczym zorganizowanym 7 lutego przez dwa samorządy: Krapkowice i Gogolin. Jak podkreślali włodarze gmin, przedsiębiorcy nie znają granic administracyjnych, a najważniejsza dla dobrego klimatu gospodarczego jest rozmowa między innymi o przedsiębiorczych potrzebach i założeniach rozwojowych.

Krapkowickie Forum było już dziesiątym spotkaniem, na którym kilkudziesięciu przedsiębiorców wymieniało się doświadczeniami w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań i wysłuchało analitycznych opinii specjalistów. O wsparciu dotacyjnym Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki dla przedsiębiorców w 2020 roku mówił Dariusz Mazurczak, zastępca dyrektora OCRG, a o Polskiej Strefie Inwestycji jako katalizatorze przedsiębiorczości w regionie, Katarzyna Lipska z Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Nie zabrakło także prezentacji gospodarzy. Burmistrz Andrzej Kasiura przedstawił obecnie realizowane, a także planowane zadania inwestycyjne gminy Krapkowice, a Joachim Wojtala wybrane zagadnienia Strategii Rozwoju Gminy Gogolin. Włodarze wskazywali na siłę kooperacji samorządów przy realizacji ważnych dla regionu inwestycji, tu przypomnieli między innymi o południowej przeprawie przez Odrę. To jedyny most w skali kraju, o którego budowę z rządowego projektu stara się samorządowy duet. Gościem specjalnym X Forum był słynny polski sprinter i olimpijczyk Marian Woronin, który opowiadał o tym, jak wyzwolić w sobie autodyscyplinę. Spotkanie moderował z-ca burmistrza Krapkowic Andrzej Brzezina.

Przypomnijmy, że krapkowickie spotkania już przynoszą wymierne korzyści dla wszystkich mieszkańców, i to nie tylko gospodarcze. Trzy lata temu to właśnie przedsiębiorcy podczas Forum zwracali uwagę na zanieczyszczenie powietrza, a dziś w gminie Krapkowice mamy jedną z najgęstszych sieci pyłomierzy w kraju.

Mieszkańcy od 2018 roku mogą na bieżąco śledzić poziomy stężenia zanieczyszczeń i to nie wychodząc z domów. Na terenie gminy działa 20 pyłomierzy oraz stacja meteorologiczna, która mierzy temperaturę, ciśnienie, kierunek i siłę wiatru oraz wielkość opadów. Wszystkie aktualizowane na bieżąco wyniki dostępne są na stronie https://powietrze.krapkowice.pl/.

Wszystkim przedsiębiorcom oraz przedstawicielom instytucji okołobiznesowych dziękujemy za obecność. Wierzymy, że te spotkania przyczynią się do podtrzymania w gminach Krapkowice i Gogolin dobrego klimatu dla biznesu i pozwolą zacieśnić współpracę władz samorządowych z lokalnymi przedsiębiorcami.

Dodaj ogłoszenie