Zadania z Budżetu Obywatelskiego 2020 wykonane

Materiał powstał we współpracy z gminą Krapkowice
Mieszkańcy Rogowa Opolskiego zyskali nowe miejsce rekreacji.
Kolejny raz, dzięki mechanizmowi jakim jest Budżet Obywatelski, mieszkańcy gminy wskazali jak zagospodarować pieniądze. Kwota przeznaczona na realizację pomysłów mieszkańców podzielona została na dwa obszary:

Krapkowice miasto oraz Krapkowice sołectwa. Mieszkańcy głosowali na zadania małe, gdy koszt realizacji pojedynczego zadania nie przekraczał 30 tysięcy złotych oraz na zadania duże, gdy koszt ten był większy niż 30 tysięcy złotych. W ramach Budżetu Obywatelskiego zrealizowano 6 zadań: Krapkowice miastoZadania duże 1. Park ekologiczny przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5. Przeznaczone środki to 17 000 zł.2. Doposażenie parku edukacyjno-zabawowego usytuowanego na terenie istniejącej już siłowni na wolnym powietrzu oraz elementów do StreetWorkoutu przy Filii nr 2 Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach. Przeznaczone środki 36 455,48 zł.Zadania małe1 Rozbudowa placu zabaw przy Publicznej Sportowej Szkole Podstawowej nr 5. Przeznaczone środki to 31 500 zł. 2. Doposażenie w urządzenia zabawowe istniejącego placu zabaw przy ul. Górnej w Krapkowicach. Przeznaczone środki 32 742,48 zł.Krapkowice sołectwa Zadanie duże1. Budowa elementów małej architektury i altanki rekreacyjnej oraz rozbiórka budynku gospodarczego w ramach zadania „Tworzymy sad wiejski wraz z elementami małej architektury i infrastruktury” w Gwoździcach. Przeznaczone środki 54 000 zł.Zadanie małe1. Doposażenie siłowni zewnętrznej na boisku szkolnym w Rogowie Opolskim. Przeznaczone środki 19 035,00 zł.

Dodaj ogłoszenie