80. rocznica Rzezi Wołyńskiej. 11 lipca 1943 miała miejsce tzw. Krwawa Niedziela

OPRAC.:
Adam Kielar
Adam Kielar
Wideo
od 16 lat
80 lat temu, 11 i 12 lipca 1943 r., UPA dokonała skoordynowanego ataku na polskich mieszkańców 150 miejscowości na Wołyniu. Była to kulminacja trwającej już od początku 1943 r. fali zbrodni na Polakach, w której wyniku na Wołyniu i w Galicji Wschodniej zginęło ok. 100 tys. osób. Niedawno premier Mateusz Morawiecki określił Rzeź Wołyńską mianem „ludobójstwa i hekatomby polskich rodzin”.

Spis treści

Ludobójstwo i hekatomba polskich rodzin

– Zbrodnia wołyńska to ludobójstwo, hekatomba i piekło polskich rodzin. Piekło to stworzyli ukraińscy nacjonaliści, ale które było możliwe dlatego, że zniknęło państwo polskie (...) Dzisiaj nie tylko pamiętamy o ofiarach tamtych strasznych zbrodni, ale także pamiętajmy, że ofiarami byli ci, którym udało się przeżyć – mówił w piątek premier Mateusz Morawiecki na cmentarzu w spalonej przez UPA wsi Puźniki w obwodzie tarnopolskim na Ukrainie.

80. rocznica Rzezi Wołyńskiej

Zbrodnia wołyńska jest jednym z najbardziej dramatycznych epizodów II wojny światowej. W przeciwieństwie do mordów dokonywanych przez okupantów niemieckich i sowieckich ludobójstwo na Wołyniu było często popełniane przez sąsiadów ofiar, których przodkowie przez wiele dziesięcioleci zamieszkiwali wraz z Polakami te same wsie i osady. Rzeź wołyńska nie była jednak spontanicznym wybuchem nienawiści, ale skutkiem długotrwałego oddziaływania ideologii nacjonalizmu ukraińskiego, który za główny cel stawiał sobie stworzenie niepodległej, jednolitej etnicznie Ukrainy przez wymordowanie i wypędzenie Polaków oraz przedstawicieli innych narodowości. Plan ten próbowano realizować już we wrześniu 1939 r., gdy doszło do pierwszych mordów na Polakach i ataków na polskie dwory.

Sprawcami rzezi wołyńskiej były Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów – frakcja Stepana Bandery – i podporządkowana jej Ukraińska Powstańcza Armia. Po niemieckiej agresji ZSRS ukraińscy nacjonaliści próbowali powołać rząd kolaborujący z Niemcami. Nowy okupant zachodniej Ukrainy zareagował aresztowaniem Bandery i jego najbliższych współpracowników. Zezwolono jedynie na tworzenie ukraińskich formacji pomocniczych, które w kolejnych dwóch latach brały udział w dokonywaniu zbrodni Holokaustu.

„Nacjonaliści ukraińscy byli świadkami Shoah, w którym aktywnie uczestniczyła ukraińska policja pomocnicza, i zaczęli coraz mocniej wierzyć, że warunkiem zyskania wielkości jest gotowość do popełnienia masowych zbrodni” – zauważa historyk prof. Grzegorz Motyka, autor monografii „Wołyń '43”.

Masowe mordy na Wołyniu

W latach 1941-1942 na Wołyniu wymordowano 150-200 tys. Żydów. Z punktu widzenia ukraińskich nacjonalistów wyobrażalne stało się także wymordowanie ok. 350 tys. Polaków. Swoistą fikcją propagandową spreparowaną przez kierownictwo UPA było stworzenie wrażenia spontanicznego powstania ludowego przeciwko Polakom, sowieckiej partyzantce oraz Niemcom.

Klęski Niemiec skłoniły OUN do przyspieszenia realizacji swoich planów. Na początku 1943 r. na Wołyniu powstała pierwsza sotnia UPA, a na czele całości sił ukraińskich na Wołyniu stanął Dmytro Kłaczkiwski „Kłym Sawur”. Pierwszy masowy mord na ludności polskiej na Wołyniu został dokonany 9 lutego 1943 r. przez oddział Ukraińskiej Armii Powstańczej, który w Paroślach I zamordował 173 Polaków. Zbrodni dokonano w sposób wyjątkowo podstępny. Oddział Hryhorija Perehijniaka „Dowbeszki-Korobki” wszedł do Parośli, przedstawiając się jako oddział partyzantki sowieckiej. Mieszkańców przekonano, by położyli się na podłodze w swoich domach i pozwolili się związać. Dzięki temu mieliby uniknąć podejrzenia i zemsty Niemców za „dobrowolne” goszczenie partyzantów.

Wpływ na nasilenie się fali zbrodni miało porzucenie w marcu i kwietniu 1943 r. przez kilka tysięcy ukraińskich policjantów niemieckich formacji pomocniczych i przejście w szeregi UPA. Wielu z tych policjantów brało wcześniej udział w zagładzie Żydów.
Jednego z największych mordów ukraińscy nacjonaliści dokonali w nocy z 22 na 23 kwietnia 1943 r.; UPA spaliła osadę Janowa Dolina i zamordowała ok. 600 Polaków.

Okrutne zbrodnie band OUN-UPA

Szczególne nasilenie zbrodni nastąpiło w lipcu 1943 r. Zamordowano wówczas 10-11 tys. Polaków. 11 i 12 lipca UPA dokonała skoordynowanego ataku na Polaków w 150 miejscowościach w powiatach włodzimierskim, horochowskim, kowelskim oraz łuckim. Wykorzystano fakt gromadzenia się w niedzielę 11 lipca ludzi w kościołach. Doszło do mordów w świątyniach, m.in. w Porycku (dziś Pawliwka) i Kisielinie. Około 50 kościołów katolickich na Wołyniu zostało spalonych i zburzonych. 16 lipca 1943 r. oddziały UPA we wsi i w majątku Pułhany (pow. Horochów) zamordowały ok. 120 Polaków, a w Kupowalcach (pow. Horochów) ok. 150. Związanych Polaków zabito siekierami, nie oszczędzając kobiet i dzieci. Z rzezi ocalało 12 rannych osób.

Zbrodnie na Polakach były niejednokrotnie dokonywane z niebywałym okrucieństwem, ludzi palono żywcem, wrzucano do studni, używano siekier i wideł, ofiary wymyślnie torturowano przed śmiercią, gwałcono kobiety.

„Marzyłam, żeby umrzeć od kuli, a nie od siekiery. Pamiętam to dobrze, ojciec nas uczył – nie dajcie się złapać. Biegnijcie. Nie kłaść się, nie zatrzymywać. Kto się zatrzyma, będą go torturować” – wspominała Sabina Czapiga, siostra kosmonauty Mirosława Hermaszewskiego.

Ogółem w latach 1943-1945 zbrodni na Polakach dokonano w 1865 miejscach na Wołyniu. Do największych masakr doszło w Woli Ostrowieckiej, gdzie zamordowano 628 Polaków, w kolonii Gaj – 600, w Ostrówkach - 521, Kołodnie - 516.

UPA atakowała ufortyfikowane wsie samoobrony polskiej na Wołyniu, w których chroniła się ludność, m.in. Przebraże, gdzie uratowało się ok. 10 tys. Polaków. Tylko część baz samoobrony przetrwała. Pomocy bazom samoobrony udzielała partyzantka sowiecka, a także żołnierze węgierscy, sprzedając amunicję. Były przypadki pozyskiwania broni od Niemców. Polacy szukali ratunku, uciekając do miast i miasteczek kontrolowanych przez wojsko niemieckie. Wielu z nich zostało wywiezionych na roboty przymusowe do Niemiec. Niewielkie szanse na przeżycie mieli ci, którzy na własną rękę opuszczali bazy samoobrony. Na przykład 16 lipca 1943 r. oddziały UPA wymordowały co najmniej 155, być może nawet 600 Polaków, którzy opuścili Hutę Stepańską (pow. Kostopol), ośrodek polskiej samoobrony.

Nie tylko Wołyń

Określenie rzeź wołyńska dotyczy nie tylko masowych mordów na terenach Wołynia, czyli byłego województwa wołyńskiego, ale także województw: lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego (Galicja Wschodnia), jak również lubelskiego i poleskiego.
UPA, kierowana przez Romana Szuchewycza „Tarasa Czuprynkę”, rozpoczęła „antypolską akcję” w Galicji Wschodniej w kwietniu 1944 r. Miała ona być w założeniu nie tak drastyczna, jak ta przeprowadzona na Wołyniu. Zamierzano zmusić Polaków do opuszczenia domów pod groźbą śmierci. W przypadku odmowy mieli być zabijani tylko mężczyźni. W praktyce często dochodziło do zbrodni na wszystkich mieszkańcach. Masowych mordów dokonano m.in. w Podkamieniu (100–150 zabitych), Bryńcach Zagórnych (100-145 ofiar) Berezowicy Małej (130-135 ofiar). W zbrodniach oprócz UPA wzięli udział ukraińscy żołnierze, ochotnicy do dywizji SS „Galizien” (Huta Pieniacka, 600-900 zabitych).

Szacunki dotyczące liczby zamordowanych Polaków na Wołyniu są bardzo rozbieżne. Pionierzy badań nad ludobójstwem wołyńskim Ewa i Władysław Siemaszkowie szacowali liczbę znanych z nazwiska ofiar na blisko 36 tys. oraz do 23 tys. ofiar, których okoliczności śmierci nie są znane. Podobną liczbę wymienia w swoich pracach prof. Grzegorz Motyka.

Liczba ofiar na terenach Galicji Wschodniej wynosi ok. 20 tys. Kilka tysięcy z nich zginęło na terenie dzisiejszej Polski, na zachód od granicy ustanowionej w 1944 r. Jak zauważa m.in. Timothy Snyder, terror UPA dotknął także przedstawicieli innych narodowości, m.in. Żydów, Czechów, Rosjan, Ormian i samych Ukraińców, którzy zdobyli się na sprzeciw wobec terroru lub ratowali Polaków. Wydana przez IPN „Kresowa Księga Sprawiedliwych”, w opracowaniu Romualda Niedzielki, podaje, że Ukraińcy uratowali 2527 Polaków. Za tę pomoc 384 z nich zapłaciło życiem.

Terror UPA spowodował, że setki tysięcy Polaków opuściły swoje domy, uciekając do miast kontrolowanych przez Niemców. Zbrodnia wołyńska spowodowała polski odwet, w którego wyniku zginęło 10-12 tys. Ukraińców, w tym 3-5 tys. na Wołyniu i w Galicji Wschodniej.

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiejj

W 2016 r. Sejm ustanowił 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. W uchwale przyjętej 22 lipca w izbie niższej parlamentu oddano hołd ofiarom mordów na obywatelach II Rzeczypospolitej (Polakach, Żydach, Ormianach, Czechach i przedstawicielach innych mniejszości narodowych), dokonywanych w latach 1943–45 przez ukraińskich nacjonalistów z szeregów OUN, UPA, SS-Galizien i innych formacji. W ustawie wyrażono też wdzięczność wobec tzw. Sprawiedliwych Ukraińców, którzy odmawiali udziału w mordach i ratowali Polaków.

Przed 1989 r. pamięć o ludobójstwie na Wołyniu była ograniczona do kręgów rodzin ofiar. Władze komunistyczne dążyły do wykreślenia z polskiej świadomości polskości na Kresach. W oficjalnej historiografii funkcjonowały jedynie walki z UPA i zbrodnie popełniane przez ukraińskich nacjonalistów na terytorium nowej, „pojałtańskiej” Polski.

Dopiero po 1991 r. możliwe stało się upamiętnienie ofiar zbrodni i ich pochówki, jednak przez 25 lat istnienia niepodległej Ukrainy z powodu sprzeciwu władz lokalnych i centralnych zorganizowano tylko kilka ekshumacji. Od wiosny 2017 r. władze Ukrainy zakazały poszukiwań i ekshumacji szczątków polskich ofiar wojen i konfliktów na terytorium Ukrainy.

Konflikt pogłębił się w 2018 r., gdy Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej zarzucił polskim archeologom nieprawidłowe prowadzenie poszukiwań szczątków członków UPA pochowanych na cmentarzu w Hruszowicach. W listopadzie 2022 r. Fundacja Wolność i Demokracja poinformowała o uzyskaniu zgody na prace archeologiczno-poszukiwawcze mogiły Polaków zamordowanych przez oddział UPA w lutym 1945 r. w miejscowości Puźniki na Podolu, gdzie śmierć poniosło ok. 100 Polaków.

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź Portal i.pl codziennie. Obserwuj i.pl!

lena

Źródło:

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: 80. rocznica Rzezi Wołyńskiej. 11 lipca 1943 miała miejsce tzw. Krwawa Niedziela - Portal i.pl

Komentarze 39

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

l
lacha
Ruskie zrobią tam porządek i wyrzną resztki bandery
P
Piotr Kwapniewski
11 lipca, 17:30, Red:

Wybaczyć można ale zapomnieć nigdy. No i pozostaje kwestia słowa przepraszam, bo tylko tak możemy budować przyszłość w relacjach z naszym sąsiadem.

tak zgoda :)

R
Red
Wybaczyć można ale zapomnieć nigdy. No i pozostaje kwestia słowa przepraszam, bo tylko tak możemy budować przyszłość w relacjach z naszym sąsiadem.
P
Piotr Kwapniewski
11 lipca, 09:20, Robert:

Wielu Polaków jest niedouczonych i lekceważy to ludobójstwo, ale ukry teraz zrobiliby to samo na naszych ziemiach. Wystarczy posłuchać dzieci ukraińskich w szkołach. Polacy to ich największy wróg. Obecnie mają z nami wojnę hybrydową, czyli wykańczają nasz naród ekonomicznie, a potem sięgną po więcej. To cywilizacja turańska i zawsze będą do nas wrogo nastawieni. Nigdy nie przeproszą, bo to ich ideologia "każdy zabity Lach, to metr ziemi dla Ukrainy - to cytat z ich wieszcza.Tylko ignoranci tego nie rozumieją.

11 lipca, 10:02, łowca troli:

troll

11 lipca, 10:07, Jure Francetić:

sam jesteś kur/wa troll bocie jeb/any

przyjmij prawdę i mnie przeproś

11 lipca, 11:45, łowca trolli:

nie dość że troll to jeszcze cham,wulgaryzmy u ciebie na porządku dziennym,złość cię zabije-pamiętaj o tym

11 lipca, 11:48, łowca trolli:

ps.szczególnie ci Ukraińcy z dziećmi nas nienawidzą,i z obrzydzeniem uciekali przed wojną do nas,i z obrzydzeniem przyjęli obywatelstwo Polskie cymbale!

11 lipca, 13:10, Jure Francetić:

ty [wulgaryzm] je/bany bo inaczej tego nazwać nie idzie

ja nie mówię o mordowaniu ukraińców u nas

tylko o wymordowaniu niesłusznych ideologicznie polskojęzycznych śmieci, feministek, aktywistów lgbt, polityków po lewicy pisu i psl-u oraz każdego kto chce na zachód i przeprasza za bycie polakiem oraz krytykuje każdy projekt lub inwestycję na krajowym kapitale podjęte przez polaków

redakcję onetu i jego stron orbiterów wyborczej newsweek'a itd.

11 lipca, 13:19, Piotr Kwapniewski:

przepraszał nie będę ;),używasz ogólników a tak nie wolno,będę tępił w sieci net,kłamstwa,chamstwo,i wulgaryzmy!. Czytaj uważnie na co zwracam uwagę,zanim się do mnie odezwiesz,zmocz głowę i przyrodzenie zimną wodą - to pomaga,na upały w sercu też :),poprzednio x13,i łowca trolli.

ps.przy każdym koment. pojawia się adres .... IP. sieci,mod. forum ma możliwość zablokowania adresu IP,i jeśli uzna że ja mogę być pomocą,to uważacie co piszecie!

11 lipca, 13:34, Jure Francetić:

nie ulegnę takiemu sojakowi jak ty

nie musisz mod. cię ugnie tak że Polską Ziemię Cnotliwą pocałujesz ;)!

J
Jure Francetić
11 lipca, 09:20, Robert:

Wielu Polaków jest niedouczonych i lekceważy to ludobójstwo, ale ukry teraz zrobiliby to samo na naszych ziemiach. Wystarczy posłuchać dzieci ukraińskich w szkołach. Polacy to ich największy wróg. Obecnie mają z nami wojnę hybrydową, czyli wykańczają nasz naród ekonomicznie, a potem sięgną po więcej. To cywilizacja turańska i zawsze będą do nas wrogo nastawieni. Nigdy nie przeproszą, bo to ich ideologia "każdy zabity Lach, to metr ziemi dla Ukrainy - to cytat z ich wieszcza.Tylko ignoranci tego nie rozumieją.

11 lipca, 10:02, łowca troli:

troll

11 lipca, 10:07, Jure Francetić:

sam jesteś kur/wa troll bocie jeb/any

przyjmij prawdę i mnie przeproś

11 lipca, 11:45, łowca trolli:

nie dość że troll to jeszcze cham,wulgaryzmy u ciebie na porządku dziennym,złość cię zabije-pamiętaj o tym

11 lipca, 11:48, łowca trolli:

ps.szczególnie ci Ukraińcy z dziećmi nas nienawidzą,i z obrzydzeniem uciekali przed wojną do nas,i z obrzydzeniem przyjęli obywatelstwo Polskie cymbale!

11 lipca, 13:10, Jure Francetić:

ty [wulgaryzm] je/bany bo inaczej tego nazwać nie idzie

ja nie mówię o mordowaniu ukraińców u nas

tylko o wymordowaniu niesłusznych ideologicznie polskojęzycznych śmieci, feministek, aktywistów lgbt, polityków po lewicy pisu i psl-u oraz każdego kto chce na zachód i przeprasza za bycie polakiem oraz krytykuje każdy projekt lub inwestycję na krajowym kapitale podjęte przez polaków

redakcję onetu i jego stron orbiterów wyborczej newsweek'a itd.

11 lipca, 13:19, Piotr Kwapniewski:

przepraszał nie będę ;),używasz ogólników a tak nie wolno,będę tępił w sieci net,kłamstwa,chamstwo,i wulgaryzmy!. Czytaj uważnie na co zwracam uwagę,zanim się do mnie odezwiesz,zmocz głowę i przyrodzenie zimną wodą - to pomaga,na upały w sercu też :),poprzednio x13,i łowca trolli.

ps.przy każdym koment. pojawia się adres .... IP. sieci,mod. forum ma możliwość zablokowania adresu IP,i jeśli uzna że ja mogę być pomocą,to uważacie co piszecie!

nie ulegnę takiemu sojakowi jak ty

P
Piotr Kwapniewski
11 lipca, 13:12, Jure Francetić:

łowca trolli to neuropek kodziarz smieć menda wesz i progresywny zachodni dureń co to by w polsce chciał na modłę liberalną wszystko pozamieniać

taka prawda, ale wiedz sojowa ci/po że nie damy

----> troll

P
Piotr Kwapniewski
11 lipca, 13:13, Jure Francetić:

a prawda taka że gdybyśmy się skonfrontowali czy ja kontra ty solo czy zwolennicy liberalnej lewicy

z patriotami to bysmy was kur/wy za[wulgaryzm]i zakopali i tyle nikt by nawet łzy po was nie uronił pejsate pier/dolone kanalie

opanuj się!

P
Piotr Kwapniewski
11 lipca, 09:20, Robert:

Wielu Polaków jest niedouczonych i lekceważy to ludobójstwo, ale ukry teraz zrobiliby to samo na naszych ziemiach. Wystarczy posłuchać dzieci ukraińskich w szkołach. Polacy to ich największy wróg. Obecnie mają z nami wojnę hybrydową, czyli wykańczają nasz naród ekonomicznie, a potem sięgną po więcej. To cywilizacja turańska i zawsze będą do nas wrogo nastawieni. Nigdy nie przeproszą, bo to ich ideologia "każdy zabity Lach, to metr ziemi dla Ukrainy - to cytat z ich wieszcza.Tylko ignoranci tego nie rozumieją.

11 lipca, 10:02, łowca troli:

troll

11 lipca, 10:07, Jure Francetić:

sam jesteś kur/wa troll bocie jeb/any

przyjmij prawdę i mnie przeproś

11 lipca, 11:45, łowca trolli:

nie dość że troll to jeszcze cham,wulgaryzmy u ciebie na porządku dziennym,złość cię zabije-pamiętaj o tym

11 lipca, 11:48, łowca trolli:

ps.szczególnie ci Ukraińcy z dziećmi nas nienawidzą,i z obrzydzeniem uciekali przed wojną do nas,i z obrzydzeniem przyjęli obywatelstwo Polskie cymbale!

11 lipca, 13:10, Jure Francetić:

ty [wulgaryzm] je/bany bo inaczej tego nazwać nie idzie

ja nie mówię o mordowaniu ukraińców u nas

tylko o wymordowaniu niesłusznych ideologicznie polskojęzycznych śmieci, feministek, aktywistów lgbt, polityków po lewicy pisu i psl-u oraz każdego kto chce na zachód i przeprasza za bycie polakiem oraz krytykuje każdy projekt lub inwestycję na krajowym kapitale podjęte przez polaków

redakcję onetu i jego stron orbiterów wyborczej newsweek'a itd.

przepraszał nie będę ;),używasz ogólników a tak nie wolno,będę tępił w sieci net,kłamstwa,chamstwo,i wulgaryzmy!. Czytaj uważnie na co zwracam uwagę,zanim się do mnie odezwiesz,zmocz głowę i przyrodzenie zimną wodą - to pomaga,na upały w sercu też :),poprzednio x13,i łowca trolli.

ps.przy każdym koment. pojawia się adres .... IP. sieci,mod. forum ma możliwość zablokowania adresu IP,i jeśli uzna że ja mogę być pomocą,to uważacie co piszecie!

ł
łowca trolli
11 lipca, 12:10, keniata:

To co sie zdarzylo na Wolyniu , to bylo ludobojstwo. Tego nikt nie zaprzecza. Skad sie wziela ta ukrainska nienawisc do polskich panow ? Z niczego , na pewno nie . To bylo poklosiem tego , co Polacy przez stulecia na tych terenach uprawiali . Z niszczeniem jezyka i religii wlacznie . Tak , zalazkiem tego wybuchu nienawisci , byla polska polityka.

to są bardzo trudne sprawy sięgające czasów Bohuna,na razie jest wojna,na Ukrainie są zwolennicy Bandery,Suhewycza i im podobnych.Do prawdziwego pojednania potrzeba spokoju. Zelenski ma sporo kłopotu,nadal korupcja,bandytyzm,a z dobraniem sobie rzetelnych współpracowników ma wciąż problem.Ano to dostał w spadku po byłych rządach spolegliwych wobec Rosji

ł
łowca trolli
11 lipca, 12:06, rar:

Ten co podpisuje się łowca trolli to właśnie jest banderowski troll

pleciesz bzdury :),gdybyś chciał dyskutować,nie obrażałbyś - a to robisz.Postaraj się pisać o drażliwych sprawach spokojnie bez wyzwisk.W innym przypadku czeka Cię ---> hasło troll

k
keniata
To co sie zdarzylo na Wolyniu , to bylo ludobojstwo. Tego nikt nie zaprzecza. Skad sie wziela ta ukrainska nienawisc do polskich panow ? Z niczego , na pewno nie . To bylo poklosiem tego , co Polacy przez stulecia na tych terenach uprawiali . Z niszczeniem jezyka i religii wlacznie . Tak , zalazkiem tego wybuchu nienawisci , byla polska polityka.
r
rar
Ten co podpisuje się łowca trolli to właśnie jest banderowski troll
P
Polka
Rok temu w koniec lutego witaliście pomioty tego gówna na granicy. Trzeba był przyjechać na granicę i kopać w [wulgaryzm]. To są wrogowie Polski więksi niż Rosja
r
rar
11 lipca, 09:20, Robert:

Wielu Polaków jest niedouczonych i lekceważy to ludobójstwo, ale ukry teraz zrobiliby to samo na naszych ziemiach. Wystarczy posłuchać dzieci ukraińskich w szkołach. Polacy to ich największy wróg. Obecnie mają z nami wojnę hybrydową, czyli wykańczają nasz naród ekonomicznie, a potem sięgną po więcej. To cywilizacja turańska i zawsze będą do nas wrogo nastawieni. Nigdy nie przeproszą, bo to ich ideologia "każdy zabity Lach, to metr ziemi dla Ukrainy - to cytat z ich wieszcza.Tylko ignoranci tego nie rozumieją.

11 lipca, 10:02, łowca troli:

troll

11 lipca, 10:07, Jure Francetić:

sam jesteś kur/wa troll bocie jeb/any

przyjmij prawdę i mnie przeproś

11 lipca, 11:45, łowca trolli:

nie dość że troll to jeszcze cham,wulgaryzmy u ciebie na porządku dziennym,złość cię zabije-pamiętaj o tym

11 lipca, 11:48, łowca trolli:

ps.szczególnie ci Ukraińcy z dziećmi nas nienawidzą,i z obrzydzeniem uciekali przed wojną do nas,i z obrzydzeniem przyjęli obywatelstwo Polskie cymbale!

A tfu ci w ryj banderowska świnio

r
rar
11 lipca, 11:24, rar:

Mamy takiego prezydenta i rząd którzy każą Polakom całować banderowców po dvpach

11 lipca, 11:46, łowca trolli:

troll

Ty jesteś trollem banderowska śvvinio

Wróć na nto.pl Nowa Trybuna Opolska