Debata kandydatów na burmistrza Byczyny. Zapytaliśmy ich, jak rozwiążą ogromne problemy finansowe gminy

Mirosław DragonZaktualizowano 
Kandydaci na burmistrza Byczyny: Iwona Sobania i Zygmunt Wiśniewski.
Kandydaci na burmistrza Byczyny: Iwona Sobania i Zygmunt Wiśniewski. Materiały komitetów wyborczych
W Byczynie aktualny burmistrz Robert Świerczek odpadł już w pierwszej turze.

W Byczynie obecny burmistrz Robert Świerczek w pierwszej turze dostał tylko 24 procent głosów i odpadł z dalszej rywalizacji.

Do drugiej tury przeszli:

  • Iwona Sobania (PSL) - 48,9 procent,
  • Zygmunt Wiśniewski (niezależny, popierany przez PiS) - 26,7 procent.

Iwona Sobania jest radną opozycyjną, a Zygmunt Wiśniewski byłym radnym.

Zygmunta Wiśniewskiego oficjalnie poparł wojewoda opolski Adrian Czubak i wicewojewoda Violetta Porowska (oboje z PiS), a także wiceminister Marcin Ociepa (z partii Porozumienie).

Iwonę Sobanię poparł za to przewodniczący PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

W efekcie kampania wyborcza przed II turą w Byczynie koncentruje się głównie na sporze PiS - PSL.

W poprzednich wyborach PiS poparł Roberta Świerczka, w trakcie kadencji partia wycofała jednak to poparcie.

Zapytaliśmy kandydatów na burmistrza Byczyny, jak rozwiążą ogromne problemy finansowe gminy.

Zadaliśmy im też kilka innych pytań o ważne sprawy trzeciej najbardziej zadłużonej gminie w Polsce, jaką w ostatniej kadencji stałą się Byczyna.

Byczyna w ostatniej kadencji awansowała na 3. miejsce w niechlubnym rankingu najbardziej zadłużonych gmin w Polsce . Jak zamierzacie oddłużyć gminę?

Iwona Sobania:
- Zadłużenie naszej gminy wraz z odsetkami na koniec roku 2014 wynosiło 25 591 355,18 zł (na powyższą kwotę złożyły się również zadłużenia poprzednich kadencji ), a obecnie zadłużenie wynosi 92 142 007 zł (dane na dzień 30.06.2018 r.).

Jest to kwota olbrzymia, z którą borykać będziemy się przez wiele, wiele lat i nie wierzmy, że ktoś nam ten dług podaruje.

Proces oddłużania będzie długotrwały(nie uda się na pewno tego dokonać w ciągu jednej kadencji) będzie wymagał wielu wyrzeczeń. Z tym faktem trudno się pogodzić, ale taka jest rzeczywistość.

Działania jakie podejmę to, m.in.:
1) renegocjacja długu,
2) uzyskanie pożyczki z budżetu państwa,
3) zmniejszenie wydatków gminy i wyeliminowanie wydawania nieracjonalnych kwot poniesionych na wydatki (za takie kwoty uważam m.in. 48 319,00 zł na obchody 430- lecia bitwy pod Byczyną, kwoty 1 312 998 zł na remont hali pomimo wygranej sprawy w sądzie, 650 000 dopłata do wynagrodzenia ryczałtowego wykonawcy inwestycji ścieżka rowerowa.),
4) Zwiększenie dochodów budżetowych poprzez rozwój Gminy (ściągnięcie inwestorów, wykorzystanie lokalizacji trasy S-11, członkostwo w Wałbrzyskiej Strefie Ekonomicznej, realizacja programu rządowego „ Mieszkanie Plus”, wykonanie inwentaryzacji majątku gminy i sprzedaż nieruchomości nie niezbędnych do realizacji zadań własnych gminy, pozyskiwanie funduszy rządowych oraz unijnych.

Zygmunt Wiśniewski:
- Będę realizował dwa warianty oddłużenia gminy:

a) wariant krótkoterminowy- oszczędności w administracji, stawianie na rozwój małych i średnich firm z terenu gminy, co będzie się wiązać ze wzrostem wpływów z podatków.

b) wariant długoterminowy- rozwój strefy inwestycyjnej- pozyskanie nowych inwestorów. Konsolidacja istniejącego zadłużenia w gminie, rezygnacja z mechanizmu subrogacji, które kosztuje nas dodatkowe 9 mln zł , wystąpienie do rządu o udzielenie długoterminowego kredytu o niskim oprocentowaniu i na preferencyjnych warunkach, dostosowanie raty kredytu do możliwości budżetu po to, żeby nie trzeba było szukać oszczędności między innymi w oświacie i nie zablokować procesów inwestycyjnych.

Dalsza część debaty na następnej stronie.

Co zamierzacie zrobić ze spółką Rycerska Byczyna, dla której ustępujące władze gminy Byczyna zaciągnęły ogromną 65-milionową pożyczkę?

Zygmunt Wiśniewski:
- Spółka Rycerska Byczyna w swojej strategii miała realizować inwestycje związanie miedzy innymi z rewitalizacją miasta i zabytkowych murów obronnych. Miały być wykonywane tylko te projekty, których dofinansowanie zewnętrzne wynosiłoby 85%.
Na dzień dzisiejszy żaden taki projekt nie został zrealizowany.

Koszty funkcjonowania spółki to jest około 0,5 mln zł, koszty projektów na zabytkową zabudowę i obwarowania 1,5 mln zł, a zadłużenie całościowe gminy to jest około 90 mln zł.

Na swoim koncie Spółka Rycerska Byczyna posiada około 15 mln zł, a pierwsza rata kredytowa w kwocie około 4,6 mln zł została zapłacona z kredytu, a nie ze zwrotów dofinansowań, jak deklarowano.

Spółka Rycerska Byczyna nie wywiązała się z postawionych zadań, a poprzez kredyt, który zaciągnęła doprowadziła do niewydolności budżetowej, dlatego uważam, że Spółka Rycerska Byczyna jest do likwidacji.

Iwona Sobania:
- Podjęto wiele złych decyzji, ale nie jest sztuką tracić, niszczyć wszystko i budować od nowa na zgliszczach. W Polsce w wielu gminach spółki działają bardzo dobrze i mam zamiar z tych dobrych wzorców korzystać.

Obecnie na koncie spółki po procesie konwokacyjnym powinno zostać 15 628 000 zł. Pieniądze te muszą być inwestowane w sposób mądry i racjonalny, każda zainwestowana złotówka powinna być wsparta co najmniej drugą złotówką zewnętrzną, musi przynosić zyski i zarabiać na swoje utrzymanie.

Biorąc pod uwagę doświadczenie gminy w działaniach na rzecz ekonomii społecznej oraz ideę utworzenia spółki, chcę przekształcić Rycerską Byczynę w spółkę non–profit.

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych spółka z o.o. może mieć również inne cele, niż osiąganie zysków, są to cele społeczne.

Spółce zostanie wynajęte pomieszczenie w hali w Polanowicach na prowadzenie działalności gospodarczej, zgodnie z ideą Inkubatora Gospodarki Społecznej. Działanie to uchroni gminę od zakupu gruntów (kwota około 2 000 000) od Agencji Nieruchomości Rolnych (przypomnę, Agencja przekazała te grunty bezpłatnie na cele społeczne).

Dalsza część debaty na następnej stronie.

Jakie będą pierwsze decyzje, jeśli zostanie Pani/ Pan burmistrzem?

Iwona Sobania:
- Jedną z pierwszych decyzji, moim zdaniem bardzo ważną, będzie wykonanie audytu i bilansu otwarcia.

Zygmunt Wiśniewski:
- Jednymi z pierwszych decyzji, które podejmę, będą te decyzje, które opisałem w punkcie 1 i 2 (oddłużenie gminy i likwidacja spółki Rycerska Byczyna).

Ponadto obniżenie pensji burmistrza o połowę, rezygnacja ze stanowiska wiceburmistrza (tę funkcję będzie pełnił jeden z urzędników na tych samych warunkach płacowych, które miał do tej pory).

Do tego jedną z pierwszych decyzji będzie przeprowadzenie audytu.

Dalsza część debaty na następnej stronie.

Kto zostanie wiceburmistrzem, jeśli wygra Pan/ Pani wybory?

Zygmunt Wiśniewski:
- Zastępca burmistrza zostanie wyłoniony z pośród urzędników Urzędu Miejskiego z dużym stażem pracy i bardzo dużym doświadczeniem.

Funkcja ta nie będzie wiązała się z dodatkowymi gratyfikacjami, a pracownik zostanie na dotychczasowym warunkach finansowych.

Iwona Sobania:
- Burmistrzem jeszcze nie jestem. Kiedy nim zostanę, rozpatrzę dwie kandydatury osób, które nigdy takiego stanowiska nie pełniły. Nie będą to też osoby z zewnątrz, aby nie narażać gminy na dodatkowe koszty.

Działania to nie wiąże się z zatrudnieniem nowej osoby, tylko ze zmianą zakresu czynności osób już pracujących.

Dalsza część debaty na następnej stronie.

Dlaczego wyborcy powinni w II turze głosować właśnie na Panią/ Pana, a nie na kontrkandydata?

Iwona Sobania:
- Podstawą demokracji jest głos obywateli. Nie chcę nikomu narzucać zdania. Mogę tylko prosić o udział w drugiej turze Wyborów Samorządowych i nadal przekonywać do oddanie głosu na mnie. Odnosząc się do pytania „dlaczego” wyborcy to mnie powinni zaufać, pragnę przypomnieć, że na pytanie to wielokrotnie w ostatnich tygodniach odpowiadałam.

Jedynym, co jeszcze mogę zrobić, to tym, którzy mnie nie znają, to przedstawić się. Powiedzieć kilka słów o mojej pracy zawodowej i społecznej. Kampania dobiega końca. Przedstawiłam swój program, spotykałam się z wyborcami. Przygotowałam strategię działania, strukturę pracy urzędu, wiem, jakich ludzi zaproszę do współpracy.

Przeprowadziłam wstępne rozmowy z producentami mebli, którzy są zainteresowani inwestycjami na naszym terenie, dokonałam dokładnej analizy budżetów gminy od roku 2004 do 2018 roku.

To wszystko są słowa, w które wyborcy uwierzą lub nie. Proszę jednak spojrzeć na czyny, na to, jakim jestem człowiekiem. Czy jestem uczciwa, pracowita, rzetelna, skuteczna? Przez trzy kadencje byłam radną. W moim okręgu wyborczym udało się skorzystać z dofinansowań rządowych i unijnych i wykonać m.in. następujące drogi: w Nasalach na cmentarz i do byłego PGR, na Nowy Gródek, w Pogorzałce.

Na dniach rozpocznie się budowa drogi obok stawu w Nasalach. Pilotowałam program Odnowy Wsi (generalny remont świetlicy wiejskiej, odmulenie stawu, budowę placu zabaw). W czasie mojej kadencji wykonano: wiatę, plac zabaw i minisiłownię zewnętrzną na boisku LZS. Organizowałam i współorganizowałam wiele festynów, imprez cyklicznych, spotkań integracyjnych, wycieczek.

W pierwszej kadencji bycia radną całą dietę oddawałam na potrzeby wsi. Dowodem są faktury, paragony oraz stojąca do dzisiaj huśtawka w przedszkolu w Nasalach.

Od 32 lat jestem nauczycielem, który rzetelnie i z pełnym zaangażowaniem pracuje w naszej Gminie. Nauczyłam wielu młodych ludzi matematyki, aby w dalszej edukacji mieli solidne podstawy i osiągali sukcesy na miarę swoich możliwości intelektualnych.
Nie jestem człowiekiem słowa, jestem człowiekiem czynu.

Kiedy się zdecydowałam kandydować, proponowano mi, abym startowała z własnego komitetu, bo tak będzie lepiej dla wyniku wyborczego. Nie jestem chorągiewką, która na wietrze zmienia położenie w zależności, jak wiatr zawieje.

W każdej partii są ludzie dobrzy i źli, uczciwi i nieuczciwi. W wyborach samorządowych Wyborcy nie głosują na partię polityczną tylko na konkretnego człowieka. To nie partia będzie podejmowała trudne decyzje tylko, przyszły burmistrz.

Zygmunt Wiśniewski:
- Wyborcy znają mnie i mój program, dlatego decyzję, czy warto zagłosować na mnie czy na moja kontrkandydatkę, pozostawiam im, ale przede wszystkim proszę i zachęcam do udziału w wyborach 4 listopada.

WIECZÓR WYBORCZY nto.pl i radia Opole

Wideo

Materiał oryginalny: Debata kandydatów na burmistrza Byczyny. Zapytaliśmy ich, jak rozwiążą ogromne problemy finansowe gminy - Nowa Trybuna Opolska

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.
Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3