GIS (Główny Inspektorat Sanitarny)

GIS (Główny Inspektorat Sanitarny)

GIS, czyli Główny Inspektorat Sanitarny, to centralny urząd administracji rządowej. Swoją siedzibę ma w Warszawie i działa od stycznia 2000 roku. GIS kieruje Państwową Inspekcją Sanitarną, inicjuje i nadzoruje czynności administracji rządowej, które zmierzają do zapobiegania i minimalizowania negatywnych skutków zdarzeń dotyczących zdrowia publicznego. Jeżeli istnieje zagrożenia bezpieczeństwa sanitarnego, GIS ma prawo wydawania poleceń, które dotyczą działań zapobiegawczych. Ponadto może wykonywać czynności kontrolne oraz ma prawo do pozyskiwania informacji o sposobie realizacji zadań urzędu w tym zakresie.

Najnowsze artykuły

Powiązane tematy

Najpopularniejsze

Centralne nabożeństwo Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

Centralne nabożeństwo Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

Siarczystych mrozów nie ma, ale morsów wcale to nie zniechęca. Kąpią się nawet dzieci

Siarczystych mrozów nie ma, ale morsów wcale to nie zniechęca. Kąpią się nawet dzieci

Lokalne oferty

reklama
Dodaj ogłoszenie