Śląsk według radnego PiS

Krzysztof OgioldaZaktualizowano 
Niemieccy uchodźcy, zima 1944–45.
Niemieccy uchodźcy, zima 1944–45.
Zdaniem radnego PiS Jerzego Czerwińskiego, Górnoślązacy ochoczo pomagali Hitlerowi w jego zbrodniach, a podwójne tablice są przejawem kultu zbrodniczej ideologii. Podobne pomówienia poniżają nie tylko Niemców.

Kiedy Jerzy Czerwiński czytał na wtorkowej sesji sejmiku uzasadnienie do proponowanej przez klub Prawa i Sprawiedliwości rezolucji w sprawie uczczenia pamięci obywateli II Rzeczypospolitej - ofiar II wojny światowej, obecni na sali Ślązacy - i z mniejszości, i z większości - nie wierzyli własnym uszom.

"Za co najmniej dwuznaczne uważamy rozpoczęcie przez Sejmik Województwa Opolskiego oddawania czci ofiarom II wojny światowej nie od Polaków, ale od obywateli III Rzeszy, w większości Niemców - okupantów, którzy demokratycznie wybrali Adolfa Hitlera do władzy, a potem ochoczo mu pomagali w realizacji jego zbrodniczych celów jako członkowie NSDAP, SS, Gestapo i Wehrmachtu" - czytał radny.
Na NSDAP - 26,8 proc.

Po pierwsze, elementarna znajomość geografii wystarczy, by wiedzieć, że na Śląsku Opolskim, który wiele razy zmieniał przynależność państwową, nie było wtedy niemieckiej okupacji. Gdyby mimo to słuchać tej wypowiedzi bezkrytycznie, można by uwierzyć, że ogół Ślązaków to byli zdeklarowani zwolennicy nazizmu. Tylko że taki pogląd słabo trzyma się rzeczywistości. Najpierw przykład osobisty. Jako Ślązak z urodzenia i wychowania mogę zaświadczyć, że w moim szeroko rozumianym pokrewieństwie żyjącym na Śląsku, a liczącym wówczas na pewno znacznie ponad 100 osób dorosłych, nie było ani jednego członka NSDAP. A nie sądzę, by moja rodzina prostych robotników szczególnie się na tle swego środowiska wyróżniała.

Potwierdza to zresztą statystyka.

- W listopadowych wyborach 1932 roku, które wyniosły Hitlera do władzy, w rejencji opolskiej na NSDAP głosowało 26,8 proc. obywateli - mówi dr Danuta Berlińska, socjolog w Uniwersytecie Opolskim. - Mniejsze poparcie - 26,5 proc. - partia nazistowska dostała tylko w Badenii-Wirtembergii, a średnio w Niemczech - 37,4 proc. (przodowały w tej statystyce Brandenburgia - 43 proc. i Meklemburgia - 42 proc.). Niskie poparcie dla nazistów notowano także w powiatach: nyskim - 22,2 proc., opolskim - 23,6, kozielskim - 24,8 czy głubczyckim - 26,2. Wyjątek stanowił powiat kluczborski. Tu partię Hitlera poparło 43 proc. głosujących. W wielu miejscowościach zamieszkiwanych przez ludność dwujęzyczną, mówiących po niemiecku i gwarą śląską (Wasserpolnisch), nie udało się w ogóle utworzyć kół NSDAP.
Żeby była jasność. Rzecz nie w tym, by czarną legendę radnego Czerwińskiego zastępować białą, w myśl której wszyscy Ślązacy byli bojownikami z faszyzmem. Jedno i drugie uogólnienie jest nieprawdą. Ale uzasadnienie uchwały PiS-u tym właśnie grzeszy, że traktuje wszystkich jednakowo, bez choćby próby zauważenia złożoności tamtej rzeczywistości i ówczesnych ludzkich wyborów.
Wątpliwości budzi stwierdzenie, że Górnoślązacy pomagali Hitlerowi ochoczo. Niektórzy pewnie tak.

Rzecz nie w tym, by czarną legendę radnego Czerwińskiego zastępować białą, w myśl której wszyscy Ślązacy byli bojownikami z faszyzmem. Jedno i drugie uogólnienie jest nieprawdą. Ale uzasadnienie uchwały PiS-u tym właśnie grzeszy, że traktuje wszystkich jednakowo, bez choćby próby zauważenia złożoności tamtej rzeczywistości i ówczesnych ludzkich wyborów

- I tych aktywistów - paradoksalnie - Tragedia Górnośląska często nie dotknęła, bo spodziewając się, co ich czeka, często uciekali zawczasu, nie czekając na zbliżający się front - dodaje dr Berlińska. - Podobnie było ze służbą w Wehrmachcie. Jedni pewnie szli do niej chętnie. Ale dla bardzo wielu rodzin - jak wskazują wypowiedzi respondentów - zwiastunem najgorszego był listonosz. Ten przynoszący wezwanie do wojska i ten, który bliskim przynosił zawiadomienie o śmierci żołnierza.

Zobacz: Tragedia górnośląska. Rosjanie mordowali, gwałcili, grabili

Tekst PiS-owskiego uzasadnienia każe raz jeszcze przypomnieć prawdy oczywiste. Wehrmacht nie tylko bił się w czasie wojny. Także popełniał zbrodnie. Nikt myślący tego dziś nie ukrywa. Nie tylko w Polsce, także w Niemczech. By przypomnieć tylko głośne wystawy pokazywane w Republice Federalnej w 2001 (o zbrodniach dokonanych w ZSRR) i w 2005 (o zbrodniach w Polsce) czy publikacje niemieckiego historyka Jochena Böhlera dotyczące zbrodni niemieckich popełnionych we wrześniu 1939 roku. Od tej głęboko słusznej świadomości i poczucia winy jest - i musi być - daleko do traktowania milionów żołnierzy Wehrmachtu w całej ich masie jako zbrodniarzy.

Niewinni i bezbronni

Trudno nie przypomnieć, że uchwała oddająca hołd ofiarom Tragedii Górnośląskiej w ogóle nie odnosi się do żołnierzy. Od początku miała ona czcić niewinne i bezbronne ofiary Armii Czerwonej i komunistycznego aparatu wśród ludności cywilnej.
Tekst Jerzego Czerwińskiego podważa prawo do takiego upamiętnienia. "To ci cywilni Górnoślązacy upokarzali i rabowali dobytek jeńców - Powstańców Warszawskich, transportowanych do obozu w Łambinowicach. To oni także korzystali z niewolniczej pracy polskich robotników przymusowych, więźniów obozów pracy" - czytał w sejmiku radny PiS. Podkreślał przy tym, że dzisiejsi Niemcy do chwili obecnej nie wynagrodzili krzywd i pracy polskich robotników przymusowych pracujących w czasie wojny w gospodarstwach rolnych, warsztatach i przedsiębiorstwach prowadzonych przez nich, ich ojców i dziadków.
Brzmi mocno. Szkoda tylko, że co zdanie, to uproszczenie.

Najpierw o Ślązakach rabujących dobytek jeńców. To, że takie zdarzenia miały miejsce, potwierdzają opublikowane wspomnienia powstańców warszawskich. Cytowała je także nie jeden raz nto. Tylko czy na tej podstawie można odmówić prawa do szacunku, pamięci i hołdu wszystkim poszkodowanym Ślązakom?

Muszę się znów odwołać do bardzo osobistego przykładu. Mój dziadek, górnik w jednej z podbytomskich kopalń, pracował w czasie wojny na przodku razem z przydzielonym mu do pomocy radzieckim jeńcem. I przez cały ten czas zabierał z domu na szychtę podwójną porcję chleba - dla siebie i dla Rosjanina. Nie umiał się z nim za bardzo porozumieć, ale to, że głodnego nie wolno zostawić bez pomocy, rozumiał świetnie. Jestem pewien, że takich dziadków Filipów było na Śląsku bardzo wielu. Radni PiS nie chcą o nich wiedzieć. Tak jak nie chcą wiedzieć o odszkodowaniach wypłaconych przez Fundację Odpowiedzialność i Przyszłość czy przez Kościoły w Niemczech - katolicki i ewangelicki. Oczywiście, żadne zadośćuczynienie nie jest wystarczające. Ale nie sposób podważyć, że było.

- Rodzina z Dobrzenia Wielkiego - mówi dr Berlińska - dokarmiała więźnia obozu w Dobrzeniu Wielkim. Ów Ukrainiec zostawił im - napisany po rosyjsku - tekst, potwierdzając, że otrzymał pomoc ratującą mu życie. Pod dokumentem napisał: sowietskij czełowiek (człowiek radziecki). Ten tekst posłużył im jako list żelazny, gdy do ich domu weszli żołnierze Armii Czerwonej. Ocaleli, w przeciwieństwie do około 150 innych mieszkańców Dobrzenia.

Zobacz: Szukają grobów, których nie ma

Tymczasem gdyby sejmik, czy jakiekolwiek inne gremium oddające komuś hołd, chciało kierować się podobną logiką jak radni PiS-u, nie dałoby się uczcić nikogo. Może z wyjątkiem Trójcy Przenajświętszej. Z aniołami już byłby kłopot. W końcu niektórzy z nich powiedzieli Bogu: Nie będę służył.

Kto za co odpowiada

- Kiedy czytałam tekst uzasadnienia - dodaje Danuta Berlińska - przypomniał mi się dokument wydany przez przywódców Polskiego Państwa Podziemnego. Zakazywał on dokonywania po wojnie samosądów na Niemcach i każdy przypadek kazał rozpatrywać indywidualnie powołanym w tym celu sądom. Autorzy tego dokumentu wiedzieli dobrze, że zbiorowa odpowiedzialność przystoi jedynie systemom totalitarnym.

Od razu w sali obrad sejmiku przypomniał to autorom rezolucji Karol Cebula, syn powstańca śląskiego: - Żadna zbrodnia dokonana na kobietach i dzieciach nie może być usprawiedliwiona - mówił.

Nikt nie zaprzecza, że w niemieckich gospodarstwach, także na Śląsku, pracowali polscy robotnicy przymusowi wywiezieni "do bauera". Wspomnienia mają różne. Jedni doświadczyli głodu, poniżenia - gdy kazano im jeść przy osobnym stole i spać w stodole ze zwierzętami - a bywało, że i kija na grzbiecie. Polska historiografia i internet pełne są takich gorzkich wspomnień. Ale są także inne relacje - o rodzinach, które siadały ze swoimi pracownikami razem i traktowały najlepiej jak się w warunkach wojny dało.

- W Brożcu po wojnie do jednego z gospodarstw przyjeżdżał na żniwa pomagać milicjant - opowiada pan Richard. - Wielu się dziwiło. A on był tam pracownikiem w czasie wojny. Widać nie spotkało go tam nic złego, skoro czuł się zobowiązany do wdzięczności.
Słowem - bywało różnie i owego różnie brakuje w dokumencie opozycyjnych radnych najbardziej. Zresztą nie tylko w odniesieniu do przeszłości. Dokument PiS za współczesny przejaw kultu zbrodniczej ideologii uważa "powrót do nazw miejscowości nadanych przez hitlerowców w latach 30. XX wieku". Jakby radny Czerwiński, do niedawna poseł na Sejm RP, nie wiedział, że polskie prawo wprowadzania nazw nadanych miejscowościom za rządów nazistów zakazuje. Jakby przedstawiciele PiS nie widzieli, że większość tych nazw brzmi swojsko: Dombrowka, Wydzirow, Wyssoka, Borislawitz i dowodzi raczej słowiańskiej, a nie niemieckiej historii tej ziemi. I wreszcie - jakby nie wiedzieli, że o tym, jakie tablice można w majestacie prawa postawić, nie decydują członkowie Stowarzyszenia Odessa, tylko urzędnicy polskiego ministerstwa.

Ale radni PiS podpisali się i pod takim tekstem: "Jako niedopuszczalne uważamy traktowanie prób restytucji niemieckiego faszyzmu jako niewinnej realizacji praw mniejszości narodowych na pograniczu folkloru i resentymentów pokolenia Hitlerjugend".
Zacznijmy od końca. Pokolenie Hitlerjugend ma dziś nie mniej niż 80 lat. Co nie znaczy wcale, że wszyscy Ślązacy w tym wieku byli członkami HJ. Ale nawet tych, którzy jako dzieci do organizacji należeli - zwykle pod przymusem - i może im się podobało modelarstwo albo wycieczki do lasu, trudno dziś po latach za to potępić.

Tak jak trudno nie zauważyć, że czy ktoś dzisiaj lubi mniejszość niemiecką czy nie, czy jej działanie go cieszy czy drażni, to nie sposób jej działaczom zarzucić sympatii dla nazizmu.

Nie dziwię się więc, że lider opolskich Niemców Norbert Rasch mówił po wystąpieniu Jerzego Czerwińskiego, że czuje się tak, jakby był na innej planecie. Osobiście nie czuję się i nie jestem Niemcem. Ale we wtorek po południu byłem na tej innej - niż radni PiS - planecie razem z nim.

polecane: Flesz - e-papieros zagraża zdrowiu

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 17

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

C
Czarek
Czasy sie zmieniaja. W 1917 byla potrzebna rewolucja. Ludzie potrzebowali zmian. Rewolucja objela caly swiat. Widzimy tez rewolucje w krajach arabskich. Tam tez to juz bylo konieczne (a moze sie pogorszy przy wladzy islamistow). W krajach bloku warszawskiego doszlo do przemian, bo to juz tez bylo konieczne. Dlaczego Hitler mial poparcie? wielu niezdawalo sobie sprawy o zagladzie ludnosci. Tak bylo tez w Rosji, Chinach itp... .
Gdyby jednakze w Polsce taki pan Czerwiski doszedl do wladzy to jaki mieliby wybor Slazacy niemieccy. Albo ucieczka , albo pomoc od Vaterlandu. Gdyby wiec pojawil sie taki Hitler w takim czasie, to zaglosowalbym na niego.
Na Slasku, w czeskich Sudetach , w Austri, W Itali (Südtürol) Hitler byl wlasnie taka alternatywa.
Pierwsza wojne swiatowa Niemcy chcialy (Kaiser Wilhelm) zapobiec. Rosja, Anglia i Francja (Lobisci tych krajow) chcieli koniecznie wojny. Przedewszystkim w interesie Francji lezalo oslabienie Niemiec (dzis widzimy ze sie nieudalo pomimo dwuch wojennych porazek). Niemcom zakrecono powietrze do oddychania. Zaglebie Ruhr i Slask to byly dwa najwazniejsze punkty. Dla nas ineresujacy jest Slask. Polacy potrzebowali przemyslu. Posmaczyli sie wiec na Slask. Rozpetano wojne domowa (Powstania). Celem bylo przejecie przemyslu. Pomimo przegranych glosowan dozyli do swego celu. Slask zostal podzielony. Niebylo wtedy jeszcze Helsinek, niemozna sie bylo zwrocic do UNO. Jak wiec wybrnac z tej polskiej okupacji? Jedynym , ktory obiecywal pomoc byl Hitler. Tak jak wiec dzis sluchajac, czy czytajac propagandy PIS szukalbym pomocy wlasnie w NSDAP. Oddalbym glos na nich.
Niezyjemy w tych czasach. Ale zarzuca sie nam Slazakom bierny udzial w przestepstwach tego rezimu. Taki rezim z tego co czytam od pana Czerwinskiego gotuje nam sie znow w dzisiejszych czasach. Czy mozemy sie wiec biernie temu przygladac? Czy tacy ludzie moga byc radnymi? Przypomne ze Hitler tez byl wybrany demoktatycznie.
Polska wydaje mi sie nietylko sto lat dotylu pod wzgledem gospodarczym (technologie, infrastruktura, zarobki, medycyna), ale wielu zyje wlasnie w takim nastawieniu jak w 1933 w Niemczech. Niektorzy (jak np. gosc z Niemodlina) niezauwazyli ze oni to wlasnie nacjonal-socjalisci. Poczytajcie kometarze, Sklepy Zachodnie, kapital zachodni, wszystko zlo (tak jak kiedys wszystko zydowskie). Jesli temu niezapobiezemy to wlasnie spolka Czerwiski, z Niemodlina zgozuja nam noc krysztalowa. Posiadam gazety niemieckie z laz XXX tych. Te same komantaze mozna czytac w tych gazetach. Jesli by to przetlumaczyc i zmienic slowo Zydzi na Niemcy to bedzie 1 do 1 pasowalo. Czy bierna postawa bedzie kiedys przez pokolenia pogardzana, czy musimy wiec cos czynic?

Twoja ocena sytuacji przed wybuchem I Wojny Światowej jest jakby żywcem wyjęta z takiej jednej gazety. Może się domyślasz jaką gazetę mam na myśli.Tytuł jej po polsku to obserwator ludowy. Napisałeś,że Niemcy chciały zapobiec wybuchowi wojny. Ciekawy sposób wybrały wypowiadając wojnę 1 sierpnia 1914 r Rosji, a dwa dniu później Francji.Czy ty człowieku masz nas za głupków ? Chyba tak bo inaczej nie pociskałbyś takiego kitu. Co do pana Czerwińskiego to ogromna większość moich rodaków nie podziela jego poglądów. To oszołom.
F
Fakty

Czasy sie zmieniaja. W 1917 byla potrzebna rewolucja. Ludzie potrzebowali zmian. Rewolucja objela caly swiat. Widzimy tez rewolucje w krajach arabskich. Tam tez to juz bylo konieczne (a moze sie pogorszy przy wladzy islamistow). W krajach bloku warszawskiego doszlo do przemian, bo to juz tez bylo konieczne. Dlaczego Hitler mial poparcie? wielu niezdawalo sobie sprawy o zagladzie ludnosci. Tak bylo tez w Rosji, Chinach itp... .
Gdyby jednakze w Polsce taki pan Czerwiski doszedl do wladzy to jaki mieliby wybor Slazacy niemieccy. Albo ucieczka , albo pomoc od Vaterlandu. Gdyby wiec pojawil sie taki Hitler w takim czasie, to zaglosowalbym na niego.
Na Slasku, w czeskich Sudetach , w Austri, W Itali (Südtürol) Hitler byl wlasnie taka alternatywa.
Pierwsza wojne swiatowa Niemcy chcialy (Kaiser Wilhelm) zapobiec. Rosja, Anglia i Francja (Lobisci tych krajow) chcieli koniecznie wojny. Przedewszystkim w interesie Francji lezalo oslabienie Niemiec (dzis widzimy ze sie nieudalo pomimo dwuch wojennych porazek). Niemcom zakrecono powietrze do oddychania. Zaglebie Ruhr i Slask to byly dwa najwazniejsze punkty. Dla nas ineresujacy jest Slask. Polacy potrzebowali przemyslu. Posmaczyli sie wiec na Slask. Rozpetano wojne domowa (Powstania). Celem bylo przejecie przemyslu. Pomimo przegranych glosowan dozyli do swego celu. Slask zostal podzielony. Niebylo wtedy jeszcze Helsinek, niemozna sie bylo zwrocic do UNO. Jak wiec wybrnac z tej polskiej okupacji? Jedynym , ktory obiecywal pomoc byl Hitler. Tak jak wiec dzis sluchajac, czy czytajac propagandy PIS szukalbym pomocy wlasnie w NSDAP. Oddalbym glos na nich.
Niezyjemy w tych czasach. Ale zarzuca sie nam Slazakom bierny udzial w przestepstwach tego rezimu. Taki rezim z tego co czytam od pana Czerwinskiego gotuje nam sie znow w dzisiejszych czasach. Czy mozemy sie wiec biernie temu przygladac? Czy tacy ludzie moga byc radnymi? Przypomne ze Hitler tez byl wybrany demoktatycznie.
Polska wydaje mi sie nietylko sto lat dotylu pod wzgledem gospodarczym (technologie, infrastruktura, zarobki, medycyna), ale wielu zyje wlasnie w takim nastawieniu jak w 1933 w Niemczech. Niektorzy (jak np. gosc z Niemodlina) niezauwazyli ze oni to wlasnie nacjonal-socjalisci. Poczytajcie kometarze, Sklepy Zachodnie, kapital zachodni, wszystko zlo (tak jak kiedys wszystko zydowskie). Jesli temu niezapobiezemy to wlasnie spolka Czerwiski, z Niemodlina zgozuja nam noc krysztalowa. Posiadam gazety niemieckie z laz XXX tych. Te same komantaze mozna czytac w tych gazetach. Jesli by to przetlumaczyc i zmienic slowo Zydzi na Niemcy to bedzie 1 do 1 pasowalo. Czy bierna postawa bedzie kiedys przez pokolenia pogardzana, czy musimy wiec cos czynic?

k
koleś

Radny Czerwiński po raz kolejny pokazał jakim jest oszołomem.Poprzez takie działania zbija kapitał wyborczy na ludziach nastawieni antyniemiecko i antyślązakom.

Z
Zyczliwy
Ten człowiek jest dalej nauczycielem! tyle, że najprawdopodobniej na urlopie bezpłatnym. Jak poszedł na stanowiska samorządowe, to zgodnie z ustawą należy mu się urlop bezpłatny od pracodawcy, na czas pełnienia funkcji w samorządzie. Przerażenie mnie ogarnia gdy pomyślę, że ten człowiek może kiedyś wrócić do szkoły! Prezentując takie poglądy to nawet woźnym w szkole nie powinien być (z całym szacunkiem dla odpowiedzialnej pracy woźnego).

Nie jest na urlopie bo radny sejmiku to społeczna praca.Zgodnie z oświadczeniem majątkowym(jest w internecie)koleś za rok 2010 zarobił w ZS Biała 58 tys.zł, dieta radnego 21 tys.zł, ZUS Katowice umowa zlecenie 9 tys zł.Jak widać w 2010 nadal uczył.
s
sobieski IV

Śląsk według radnego PiS
Rosja według Zirinovskiego

itd.....wojny zawsze beda bo swirow nie brakuje na swiecie
a glupi narod slucha wodza i cierpi za jego grzechy

mylscie inaczej poprostu po swojemu i nie dajcie sie oglupic ideologiom ktora wam ktos wciska
jest 2012 rok ! czy ktos chce wojny ??? NIE !

czy (pra)wnuki ponosza wine za zle czyny dziadka ?

G
Gość
Slask,kiedys `melting pot` roznych kultur i jezykow,wzor i przyklad wielonarodowej koegzystencji,- co nam zostalo z kiedys..?

Co nam zostało ? Wspomnienia !!! Niestety ludzie o poglądach Czerwińskiego bardzo namieszali i mieszają dalej .
G
Gość

Czerwiński, Kłosowski , Jaki itp . - i wszystko jasne : wykształceni inaczej .

A
Alfredo

Slask,kiedys `melting pot` roznych kultur i jezykow,wzor i przyklad wielonarodowej koegzystencji,- co nam zostalo z kiedys..?

G
Gość
dziś niby wystarczy dowód osobisty w UE , ale paszporciki , paszporty RFN proszę pokazać "Ślązacy"

Tak się składa , że współcześni mieszkańcy Opolszczyzny mają różne paszporty , a niektórzy sprowadzają z Ukrainy ,Rosji czy Białorusi wspólników w ramach łączenia rodzin.
M
Małgośka
Donek tez zostal wybrany niby w demokratycznych wyborach i robi dokladnie to samo .. dba tylko o swoich kolesi partjnych koszztem reszty sPOleczenstwa trzymajac nas krotko i za morde .. kto nie z donkiem ten wrog ..

Czyżby Kaczyński przyjął konspiracyjne pseudo " Donek" , bo cały twój wywód pasuje jak ulał do Yarka ?!
a
ag

dziś niby wystarczy dowód osobisty w UE , ale paszporciki , paszporty RFN proszę pokazać "Ślązacy"

o
over

Ten człowiek jest dalej nauczycielem! tyle, że najprawdopodobniej na urlopie bezpłatnym. Jak poszedł na stanowiska samorządowe, to zgodnie z ustawą należy mu się urlop bezpłatny od pracodawcy, na czas pełnienia funkcji w samorządzie. Przerażenie mnie ogarnia gdy pomyślę, że ten człowiek może kiedyś wrócić do szkoły! Prezentując takie poglądy to nawet woźnym w szkole nie powinien być (z całym szacunkiem dla odpowiedzialnej pracy woźnego).

G
Grzesiek

Jednak rozum ludzki błądzi niezbadanymi ścieżkami. Logika pana Czerwińskiego jest wstrząsająca. Moja babcia, choć rodzina uciekała przed bandami UPA, zawsze mówiła że Ukraińcy to dobrzy ludzie, zwyczajnie w każdym stadzie są czarne owce, odnoszę wrażenie że pan radny jest właśnie takim przykładem. Chce za wszelką zaistnieć, bez względu na koszty, na całe szczęście jego wystąpienie to pieśń wariata. Niedaleko pada jabłko od jabłoni, wybaczcie, jaki furer tacy szturmowcy.

p
prawdziwy Polak?

Takich czubków jak czerwiński powinni od razu zabierać do zakładu zamkniętego. Ten człowiek chyba najlepiej czułby się gdybśmy się tu wszyscy nawzajem zaczęli mordować. Czym ten człowiek różni się od jemu podobnych typków którzy w 1933 wynieśli hitlera do władzy? Przecież ten oszołom głosi te same idee tylko w innym języku. Ten człowiek powinnien zostać publicznie napiętnowany pzez resztę społeczeństwa.

J
J

Ludzie dajcie szansę temu człowiekowi na wyleczenie. Jedyną tragedią jest czy było to, że ten czubek mieni się nauczycielem. Co na to rodzice uczniów, których uczył? Co nato dyrektor, który go zatrudniał?

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3